FAQs Complain Problems

Act, law and directives

Post date Document
विद्यालय खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता सम्बन्धी कार्यविधि, २०८० 01/28/2024 - 13:41 PDF icon ८. School WASH Procedure_Duhabi Mun.pdf
दुहवी नगरपालिकाको खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता ऐन, २०८० 01/28/2024 - 13:38 PDF icon ७. Local WASH Act_Duhabi Mun.pdf
विद्यालयमा वृति मार्ग निर्देशन कार्यक्रम व्यवस्थापन तथा सञ्चालन निर्देशिका, २०८० 12/15/2023 - 13:37 PDF icon ६. विद्यालयमा वृत्ति मार्गनिर्देशन कार्यक्रम सञ्चालन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका-२०८०.pdf
सघन सामुदायिक पोषण सुधार, पुनर्स्थापना एवं प्रवर्द्धन कार्यक्रम कार्यविधि,२०८० 11/10/2023 - 13:30 PDF icon ५. सघन सामुदायिक ........ प्रवर्धन कार्यविधि, २०८०.pdf
बिपन्न नागरिकको लागि नगरप्रमुख स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम कार्यविधि,२०७८ (तेस्रो संशोधन–२०८०) 07/12/2023 - 13:21 PDF icon ४. बिप्पन नागरिकको लागि नगरप्रमुख स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम कार्यविधि २०८०.pdf
नगर आधारभूत अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्था फार्मेसी सेवा संचालन कार्यविधि,२०८० 07/12/2023 - 13:19 PDF icon ३. नगर आधारभूत अस्पताल फार्मेसी कार्यविधि २०८०.pdf
दुहवी नगरपालिकाको आर्थिक ऐन,२०८० 07/12/2023 - 13:15 PDF icon २. आर्थिक ऐन २०८० rajpatra .pdf

Pages