FAQs Complain Problems

नागरिक वडापत्र

Post date Documents
कृषि अनुदानका लागि आवेदन फाराम 10/13/2022 - 16:16 PDF icon anusuchi.pdf
करारको लाग‍ि दरखास्त फाराम 08/24/2022 - 10:25 PDF icon दरखास्त फाराम.pdf
कृषि र पशु प्राविधिकको कार्यविवरण 08/24/2022 - 10:24 PDF icon कर्षि र पशु प्राविधिकको कार्य विवरण.pdf
बिपन्न नागरिक स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमका थप स्वीकृत आवेदनका आवेदकहरुको सुची 02/23/2022 - 13:00 PDF icon बिपन्न नागरिक स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमका थप स्वीकृत आवेदनका आवेदकहरुको सुची.pdf
बिपन्न नागरिक स्वास्थ्य बीमाका आवेदक सुची २०७८-१०-१७ 02/01/2022 - 10:33 PDF icon बिपन्न नागरिक स्वास्थ्य बीमाका आवेदक सुची २०७८-१०-१७.pdf
२०७८ पौष महिनाको फाँटवारी 01/24/2022 - 11:04 PDF icon पौष फाँटवारी .pdf
दुहवी नगरपालिकामा आ.व. २०७७/७८ को MEDPA कार्यक्रमबाट उद्यमशिलता विकास तालिम प्राप्त गरेका सहभागीहरुको विवरण 08/05/2021 - 12:33 PDF icon उलम विकास रजिस्टर २.pdf

Pages