FAQs Complain Problems

नागरिक वडापत्र

Post date Documents
लेखा परिक्षण प्रतिवेदन २०७९ 09/12/2022 - 10:55 PDF icon म.ले.प. प्रतिवेदन दुहवी नगरपालिका, २०७९.pdf
करारको लाग‍ि दरखास्त फाराम 08/24/2022 - 10:25 PDF icon दरखास्त फाराम.pdf
कृषि र पशु प्राविधिकको कार्यविवरण 08/24/2022 - 10:24 PDF icon कर्षि र पशु प्राविधिकको कार्य विवरण.pdf
आ.ब. २०७८/०७९ काे नागरिक वडा पत्र 08/17/2022 - 11:11 PDF icon 5..2.2.1.pdf
आ.ब. २०७८/०७९ काे आय व्यय विवरण 07/18/2022 - 00:00
बिपन्न नागरिक स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमका थप स्वीकृत आवेदनका आवेदकहरुको सुची 02/23/2022 - 13:00 PDF icon बिपन्न नागरिक स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमका थप स्वीकृत आवेदनका आवेदकहरुको सुची.pdf
बिपन्न नागरिक स्वास्थ्य बीमाका आवेदक सुची २०७८-१०-१७ 02/01/2022 - 10:33 PDF icon बिपन्न नागरिक स्वास्थ्य बीमाका आवेदक सुची २०७८-१०-१७.pdf

Pages