दुहबी भलुवा नगरपालिका कार्यालय को निर्माणाधीन भवनको केहि झलक