Staff

Photo Name Designation Section Email Phone
Yuvraj Dhakal Executive Officer 9811085552
Maniraj Dahal Account Officer Account & Finance Depart maniraj123dahal@gmail.com 9852031848
Hem Narayan Majhi Sub Engineer Planning Section hemnarayan512@gmail.com 9852040412